แฟนตาซี

I Have a Dragon on My Body

5
ตอนที่ 255 13 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 254 13 กรกฎาคม 2021

My Vision Becomes Strong

0
ตอนที่ 26 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 25 12 กรกฎาคม 2021

Goddess’s Personal Doctor

4
ตอนที่ 67 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 66 12 กรกฎาคม 2021

Rebirth God of War

5
ตอนที่ 156 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 155 12 กรกฎาคม 2021

Don’t Mess With Me, Miss

5
ตอนที่ 46 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 45 12 กรกฎาคม 2021

Magic Emperor

4.8
ตอนที่ 194 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 193 12 กรกฎาคม 2021

Supreme Demon Return

5
ตอนที่ 96 11 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 95 11 กรกฎาคม 2021