มังงะจีน

supreme demon return

5
ตอนที่ 75 1 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 74 1 กรกฎาคม 2021

Jiang Xiaofan

5
ตอนที่ 95 13 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 94 28 มิถุนายน 2021

Swallowed Star

5
ตอนที่ 52 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 51 19 มิถุนายน 2021

The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire

5
ตอนที่ 85 26 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 84 26 มิถุนายน 2021

My Maid is a Demon

5
ตอนที่ 2 15 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 1 15 มิถุนายน 2021

Nine Sun God King

5
ตอนที่ 145 13 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 144 13 กรกฎาคม 2021

Swallow the Whole World

5
ตอนที่ 26 28 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 25 28 มิถุนายน 2021

Born To Be Rich

5
ตอนที่ 42 13 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 41 13 กรกฎาคม 2021

Clouds in the Night Sky

5
ตอนที่ 3 17 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 2 17 มิถุนายน 2021